Mladi in alkohol

Učitelji se nemalokrat znajdejo v stiski, ko ne vejo, na kakšen način se lahko odzovejo, ko vendar vejo, da v družini obstajajo težave zaradi čezmernega pitja alkoholnih pijač.

Kaj lahko, mora ali sme storiti šola? 
Kaj lahko storijo sosedje, ko slišijo za nasilje v družini?
Kako pomagati otroku, ki mu pada šolski uspeh, ima čustvene težave, je nesamozavesten, uhaja od doma, poskuša narediti samomor?
Nihče v družini niti v družbi pa ne stori nič, da bi začaran krog prekinil?

Večkrat začutijo lastno nemoč, v njih pa odzvanja vprašanje: "Se vmešati ali ne?" Izkušnje so že pokazale, da so pristojnosti učiteljev v šoli zelo omejene. Ob vsej nemoči, ki jo čutijo ali se je včasih morebiti celo oklenejo, in realnih omejitvah, ki jih prinaša sistem, pa vendar obstaja niz dejavnosti, s katerimi lahko delujejo preventivno ali pomagajo in podprejo otroka, ki to potrebuje.

 

Do priročnika za učitelje "Mladi in alkohol" pridete s klikom na spodnjo sliko.