Minuta za gibanje v razredu

V knjižici so zbrane gibalne vaje za koncentracijo, za izražanje čustev, za motivacijo in krepitev skupinskega dela ter za raztezanje, ki jih lahko učitelj izvaja v razredu. Pri vsaki vaji je navedeno za katero starost otrok je primerna, v kako veliki skupini se izvaja, kakšni pripomočki so potrebni, podrobno je opisan potek vaje, vsaka vaja je opremljena tudi s fotografijo.