Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. marec 2020

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 3. 2020 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 1 dan več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 2 dni več.

• Največ zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.

• Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah se je v primerjavi z enakim dnem preteklega meseca, skupno število čakajočih zmanjšalo, medtem, ko je število čakajočih pri prvih pregledih v primerjavi s preteklim mesecem ostalo skoraj enako.

• Nad dopustno čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 3. 2020 čaka 34.846 oseb, kar pomeni 221, oziroma 0,6 % manj kot na prvi dan preteklega meseca. Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 3. 2020 čaka 37.812 oseb, kar pomeni 886, oziroma 2,3 % manj, kot na isti dan preteklega meseca.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 70 % vseh čakajočih, kar je enako, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 54 %, kar je 3 % več, kot isti dan preteklega meseca.

• V mesecu februarju 2020 je bilo glede na podatke sistema eNaročanje za izbrani nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, v čakalne sezname na novo vpisanih 87.784 kar je 7,3 % manj kot pretekli mesec, medtem ko je imelo predvideni datum termina 89.553 kar je 8,2 % manj kot pretekli mesec.