Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2021

  • Objavljamo tretje mesečno poročilo s podatki o čakalnih dobah in številu čakajočih, v času druge razglasitve epidemije bolezni COVID - 19, ki je bila uradno razglašena 18.10.2020. Namen poročila je prikazati javnosti statističen pregled stanja na področju čakalnih dob in števila čakajočih na naboru storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.
  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 1. 2021 kažejo, da, čakajoči, ki so že vpisani na seznam na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čakajo 4 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa že vpisani na seznamih v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čakajo 9 dni več.
  • Opozarjamo na nedopustno dolge čakalne dobe na prve termine pri prvih revmatoloških, uroloških, kardioloških in nevroloških pregledih, pri žilnih operacijah, ORL operacijah, operacijah v ortopediji in MR koronarnih arterij.
  • Pri stopnji nujnosti »Zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dolgo čaka 66% vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14 dni čaka 55% vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti.
  • V mesecu decembru 2020 je bilo glede na podatke sistema eNaročanje za izbrani nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, v čakalne sezname na novo vpisanih 61.727 kar je 3 % več kot pretekli mesec. V decembru 2020 je imelo predvideni datum termina 74.145 kar je 9 % manj kot pretekli mesec.
  • V mesecu decembru 2020 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 240.880 napotnic, kar pomeni 4.750 oziroma 1,9 % manj izdanih napotnic kot pretekli mesec, oziroma 73.336 ali 23,3% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. V preteklem mesecu je bilo ustvarjenih 416.414 naročil, kar pomeni 555 oziroma 0,1 % manj izdelanih naročil kot pretekli mesec in 56.091 ali 11,9 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.