Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. januar 2020

• Pri različnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti preverjamo posamezne čakalne sezname za izbrane storitve, kar pomeni dvig kakovosti podatkov. Izboljšanje kakovosti podatkov vpliva na prikaz podatkov o številu čakajočih, nima pa vpliva na dejanske čakalne dobe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Mesečna poročila o čakalnih dobah zato medsebojno niso primerljiva.

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 1. 2020 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 3 dni več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 1 dan več.

• Največ zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.

• Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 17 %, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 14 %.

• Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 1. 2020 čaka 36.703 oseb, kar pomeni 5.091, oziroma 16,1 % čakajočih več, kot na isti dan preteklega leta in 941, oziroma 2,6 % več kot na prvi dan preteklega meseca.

• Nad dopustno čakalno dobo za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 1. 2020 čaka 40.400 oseb, kar pomeni 1.604 oziroma 4,1 % čakajočih več, kot na isti dan preteklega leta in 938, oziroma 2,4 % več, kot na isti dan preteklega meseca.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 79 % vseh čakajočih, kar je 5 % več, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 68 %, kar je 15 % več, kot isti dan preteklega meseca.

• V mesecu decembru 2019 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 314.216 napotnic, kar pomeni 76.328 oziroma 19,5 % manj izdanih napotnic kot mesec pred tem. V preteklem mesecu je bilo izdelanih 472.505 naročil, kar pomeni 71.411 oziroma 13,1 % manj izdelanih naročil kot v mesecu novembru 2019.