Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2021

  • Objavljamo četrto mesečno poročilo s podatki o čakalnih dobah in številu čakajočih, v času druge razglasitve epidemije bolezni COVID - 19, ki je bila uradno razglašena 18.10.2020. Namen poročila je prikazati javnosti statističen pregled stanja na področju čakalnih dob in števila čakajočih na naboru storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.
  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 2. 2021 kažejo, da, čakajoči, ki so že vpisani na seznam na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čakajo 6 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa že vpisani na seznamih v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čakajo 5 dni manj.
  • Čakalne dobe na prve proste termine pri prvih pregledih so na dan 1. 2. 2021 v povprečju za 2 dni daljše kot na prvi dan preteklega meseca, na terapevtsko-diagnostične storitve pa se na prvi termin v povprečju čaka 3 dni več kot v enakem obdobju preteklega meseca.
  • Pri stopnji nujnosti »Zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dolgo čaka 62% vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14 dni čaka 50% vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti.
  • V mesecu januarju 2021 je bilo glede na podatke sistema eNaročanje za izbrani nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, v čakalne sezname na novo vpisanih 75.662 kar je 23 % več kot pretekli mesec. V januarju 2021 je imelo predvideni datum termina 80.576 kar je 9 % več kot pretekli mesec.
  • V mesecu januarju 2021 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 317.910 napotnic, kar pomeni 77.030 oziroma 31,9 % več izdanih napotnic kot pretekli mesec, oziroma 75.375 ali 19,1% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. V preteklem mesecu je bilo ustvarjenih 477.330 naročil, kar pomeni 60.916 oziroma 14,6 % več izdelanih naročil kot pretekli mesec in 70.104 ali 12,8 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.