Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. februar 2020

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 2. 2020 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 6 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 5 dni manj.

• Največ zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.

• Pri prvih pregledih se je v primerjavi z enakim dnem preteklega meseca, skupno število čakajočih zmanjšalo, medtem, ko je število čakajočih pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah v primerjavi s preteklim mesecem ostalo skoraj enako.

• Nad dopustno čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 2. 2020 čaka 35.067 oseb, kar pomeni 1.636, oziroma 4,4 % manj kot na prvi dan preteklega meseca. Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 2. 2020 čaka 38.698 oseb, kar pomeni 1.702, oziroma 4,4 % več, kot na isti dan preteklega meseca.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 70 % vseh čakajočih, kar je 9 % manj, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 51 %, kar je 17 % manj, kot isti dan preteklega meseca.

• V mesecu januarju 2020 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 393.285 napotnic, kar pomeni 25 % več izdanih napotnic kot mesec pred tem. V preteklem mesecu je bilo izdelanih 547.434 naročil, kar pomeni 16 % več izdelanih naročil kot v mesecu decembru 2019.