Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. december 2020

  • Objavljamo drugo mesečno poročilo s podatki o čakalnih dobah in številu čakajočih, v času druge razglasitve epidemije bolezni COVID - 19, ki je bila uradno razglašena 18.10.2020. Namen poročila je prikazati javnosti statističen pregled stanja na področju čakalnih dob in števila čakajočih na naboru storitev, ki jih spremljamo na mesečni ravni.
  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 12. 2020 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 9 dni več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 2 dni več.
  • Opozarjamo na nedopustno dolge čakalne dobe pri prvih revmatoloških in uroloških pregledih, pri žilnih operacijah, ORL operacijah, operacijah v ortopediji, ortopedskih operacijah  in operacijah hrbtenice.
  • Pri stopnji nujnosti »Zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dolgo čaka 58% vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14  dni čaka 45% vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti.
  • V mesecu novembru 2020 je bilo glede na podatke sistema eNaročanje za izbrani nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, v čakalne sezname na novo vpisanih 59.949 kar je 24,8 % manj kot pretekli mesec, medtem ko je imelo predvideni datum termina 81.472 kar je 14,4 % manj kot pretekli mesec.
  • V mesecu novembru 2020 je bilo v sistemu eNaročanja izdanih 245.630 napotnic, kar pomeni 55.776 oziroma 18,5 % manj izdanih napotnic kot mesec pred tem. V preteklem mesecu je bilo ustvarjenih 416.969 naročil, kar pomeni 88.071 oziroma 17,4 % manj izdelanih naročil kot v mesecu avgustu 2020.