Lokalne akcijske skupine na področju preprečevanja zasvojenosti

S pričujočo analizo smo želeli preveriti trenutno delovanje LAS v Sloveniji ter oblikovati priporočila in predloge za nadaljnje ukrepe na tem področju. Uvodoma smo želeli oceniti obseg delovanja LAS v Sloveniji in pridobiti vpogled v zaznavanje problematike zasvojenosti v lokalni skupnosti in potrebe po delovanju koordinativnih teles. V nadaljevanju pa smo skušali preveriti, kako vidijo delujoče LAS svojo vlogo, katere aktivnosti izvajajo, kakšne so dejanske možnosti njihovega delovanja in prednosti ter morebitne ovire v sodelovanju na ravni lokalne skupnosti (tako v skupnosti kot med skupnostmi) in na nacionalni ravni.