Letno poročilo o okužbah s hiv 2009

V letu 2009 je bilo prepoznanih 48 primerov okužbe s HIV (23,5/1.000.000 prebivalcev), enako kot v letu 2008 in 35 več kot pred desetimi leti. Povečano število diagnoz po letu 2003 je predvsem posledica porasta primerov med moškimi, ki imajo 
spolne odnose z moškimi. Zelo zaskrbljujoči so podatki o izrazitem porastu zgodnjega sifilisa med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in so znano okuženi s HIV. V letu 2009 je poraslo tudi število novih diagnoz okužbe s HIV pri ljudeh, ki jih nismo mogli uvrstiti v nobeno od znanih skupin z visokim tveganjem.