Letno poročilo o okužbah s hiv 2005

V  obdobju  od  1.  januarja  2005  do  31.  decembra 2005  je  bilo  Inštitutu  za  varovanje  zdravja  RS prijavljenih  trinajst  novih  primerov  aidsa.  Pri  štirih bolnikih  in  dveh  bolnicah  je  bila  ob  diagnozi  aidsa tudi prvi postavljena diagnoza okužbe s HIV.