Letno poročilo o okužbah s hiv 2003

V  obdobju  od  1.  januarja  2003  do  31.  decembra 2003  je  bilo  Inštitutu  za  varovanje  zdravja Republike  Slovenije  prijavljenih  šest  primerov aidsa.  Štirje  moški  so  se  okužili  pri  spolnih  odnosih z moškimi. Ena bolnica se je predvidoma okužila pri injiciranju  nedovoljenih  drog.  Enega  moškega bolnika  nismo  mogli  uvrsti  v  nobeno  od  skupin  z višjim tveganjem.