Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Sloveniji 2018

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 obravnava kakovost pitne vode v Sloveniji na podlagi izvedenih preskušanj v okviru monitoringa pitne vode v letu 2018. Program monitoringa je objavljen na spletnem naslovu www.mpv.si. Monitoring je bil izveden v celoti in v skladu z načrtovanim programom za leto 2018.