Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Sloveniji 2015

Poročilo o pitni vodi obsega pregled oskrbe s pitno vodo v Sloveniji in prikaz rezultatov laboratorijskega preskušanja vzorcev pitne vode. Spremljanje pitne vode predpisuje Pravilnik o pitni vodi.

Priloga k letnemu poročilu 2015 je dosegljiva na naslednji povezavi.