Izvajanje promocije zdravja v šolskem okolju

V pričujoči publikaciji smo želeli na kratko predstaviti teoretične osnove promocije zdravja v šoli, z nekoliko podrobnejšim opisom delovanja Slovenske mreže zdravih šol , ki deluje v slovenskem prostoru že 20. let.

Priloga k publikaciji je dosegljiva na naslednji povezavi.