Izpostavljenost tobačnemu dimu v Sloveniji – stanje in ukrepi za zmanjševanje

Namen publikacije je predstaviti obstoječe podatke o škodljivih učinkih izpostavljenosti tobačnemu dimu na zdravje odraslih in otrok, učinkovite ukrepe za zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu, obseg izpostavljenosti tobačnemu dimu med prebivalci Slovenije in zakonodajne ukrepe za zmanjševanje izpostavljenosti tobačnemu dimu v Sloveniji, ter podati priporočila za posodobitve in izboljšave. Publikacija je namenjena vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom in delujejo na področju zmanjševanja izpostavljenosti tobačnemu dimu med različnimi skupinami prebivalcev ter lahko pripomorejo, da bo škoda le-te v Sloveniji čim manjša.