Igranje za znanje - priročnik za izvajanje rekreativnih odmorov v vrtcih in osnovnih šolah

Priročnik, ki ga pravkar prebirate, je namenjen prav vam, ki se ukvarjate z otroki - pa naj bo to doma, v šoli, v vrtcu ali drugje. Želimo si, da ga uporabljate. Ko nimate prave ideje za zaposlitev otrok, sezite po njem, izberite igro in jim ponudite koristno zabavo v obliki telesne dejavnosti. Hvaležni vam ne bodo le otroci, temveč tudi »njihova telesa«, saj ta v obdobju bujne rasti in razvoja potrebujejo še posebej veliko gibanja. In kaj je lepše kot to, da gibanje dosežemo z igro, kjer se otroci sprostijo, veselijo in družijo s sovrstniki. Priročnik sestavlja pet poglavij in v vsakem je nabor iger z drugačnim namenom - igre za spoznavanje, za učenje osnovnih motoričnih sposobnosti, igre pripravljenosti, lovljenja, sodelovanja ter osnovne igre in športi za telesno dejavnost na igrišču.