Hrup in zdravje v osnovnih šolah

Anketa z naslovom Hrup in zdravje v osnovnih šolah je bila izvedena jeseni 2015. Namen ankete je bil informiranje in ozaveščanje o problematiki hrupa v osnovnih šolah. Pridobiti smo želeli informacije o tem, kako problematičen je hrup za delo v slovenskih osnovnih šolah in ali že izvajajo kakšne aktivnosti na tem področju.