Ekonomske posledice demence v Sloveniji v obdobju 2015-2018

Ker demenca predstavlja velik javnozdravstveni problem, smo bolezen v našem poročilu osvetlili še z ekonomskega vidika. Posodobljena raziskava je pokazala, da je v Sloveniji, v obdobju 2015-2018, znašalo ekonomsko breme demence okoli 11,4 milijonov EUR oz. 0,3% vseh izdatkov za zdravstvo.