Ekonomske posledice bolezni mišicno-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v Sloveniji v obdobju 2016-2018

V obdobju 2016-2018 je v Sloveniji ocenjeno ekonomsko breme za šest izbranih diagnoz bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva znašalo okoli 177,7 milijonov EUR, kar predstavlja 5% vseh izdatkov za zdravstvo oz. 0,4% bruto domačega proizvoda. V poročilu so prikazane ekonomske posledice tega velikega javnozdravstvenega problema.