Duševno zdravje v obporodnem obdobju

Zdravje v nosečnosti, ob porodu in v času zgodnjega otroštva pomembno vpliva na zdravje v odrasli dobi ter tako predstavlja temelj zdravja prebivalstva. Tudi neenakosti v zdravju (to so razlike v zdravju oziroma zdravstvenih izidih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom, ki jih lahko preprečimo se pričenjajo že v nosečnosti oziroma ob rojstvu. Eden izmed ključnih pristopov za zmanjševanje neenakosti v zdravju v populaciji je tako ravno zagotavljanje čimbolj optimalnega začetka življenja vsem otrokom.