Duševne in vedenjske motnje v luči začasne nezmožnosti za delo - Primerjalna analiza zdravstvenega absentizma v letih 2015 in 2019

Zdravstveni absentizem (bolniški stalež, bolniška odsotnost) je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in drugih zdravstveno upravičenih razlogov. Zdravstveni absentizem je že več desetletij predmet intenzivnega proučevanja raziskovalcev različnih znanstvenih disciplin, saj s svojimi vzroki in negativnimi posledicami sega na številna področja.

Največje število bolniških odsotnosti beležimo zaradi bolezni dihal, sledijo bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, poškodbe pri delu in izven dela skupaj, duševne in vedenjske motnje, bolezni obtočil, maligne neoplazme in bolezni živčevja.