Četrtletno poročilo o SPO za obdobje 1. januar 2015 – 31. marec 2015

V obdobju  od 1.  januarja  do  31.  marca 2015  je bilo na osnovi Zakona o nalezljivih boleznih  (Ur. l. št. 69/95)  Nacionalnemu inštitutu  za  javno zdravje prijavljenih  238  primerov spolno prenesenih  okužb  (SPO),  od tega  108  pri moških in  130  pri ženskah.