Z znanjem do boljšega zdravja

Publikacija Vedenjski slog in zdravje odraslih prebivalcev Slovenije

10. 10. 2014
Izšla je nova publikacija z naslovom »Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja – Desetletje raziskav CINDI v Sloveniji«.

V publikaciji so predstavljene analize izbranih dejavnikov vedenjskega sloga in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi prebivalci v Sloveniji z javnozdravstvenega vidika v obdobju med letom 2001 in 2012. Posebna pozornost je namenjena obdobju po letu 2008, ko je tudi v Sloveniji nastopila gospodarska, finančna in socialna kriza. Prav te neugodne okoliščine predstavljajo dodatne izzive pri skrbi za dobro počutje in zdravje prebivalstva. Kot ugotavljamo v publikaciji, se na nekateri področjih neugodni vplivi že odražajo na zdravju in vedenjskemu slogu prebivalstva.

Publikacija je na voljo v priloženi priponki.