Z znanjem do boljšega zdravja

Publikacija Otroška debelost v Sloveniji - strokovna izhodišča za stroškovno oceno

23. 02. 2018

V okviru projekta JANPA je nastala monografija s pregledom strokovnih podlag za stroškovne izračune otroške debelosti, za nastanek katere je zaslužen širok tim strokovnjakov NIJZ. Pričakujemo, da bodo zbrani podatki služili za modeliranje in izračune ekonomskega bremena otroške debelosti za Slovenijo. Zbrano znanje in pregled podatkovnih virov z metodološkimi razlagami najdete na naslednji povezavi.

Za oceno izračuna stroškov so bile pripravljene naslednje podlage: stroški obiskov na primarni in sekundarni ravni, bolnišnične obravnave, ambulantno predpisana zdravila ter draga bolnišnična zdravila (seznam B), nekateri medicinski pripomočki, stroški odsotnosti z dela zaradi bolezni ali zaradi nege otroka, vključno z epidemiološkimi podatki o pojavnosti bolezni, ki so povezane z debelostjo.

V okviru projekta JANPA je bilo opravljeno testno modeliranje in izračun bremena otroške debelosti za Irsko in Severno Irsko. Pričakujemo, da bodo zbrani slovenski podatki omogočili izračun bremena za našo državo v naslednjih letih.

Dodana vrednosti projekta je spoznanje, da bi bilo mogoče na podlagi dostopnih podatkov na podoben način oceniti ekonomsko breme tudi za druge bolezni ali zdravstvena stanja ter predvideti, kako bi se ti stroški gibali v bližnji prihodnosti.