Sporočila za javnost

Publikacija: Izhodišča za načrtovanje politik nacionalnih programov za obvladovanje sladkorne bolezni

07. 04. 2016
Vsako leto 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, ki je letos posvečen sladkorni bolezni.

Ob tej priložnosti je bila v okviru Projekta skupnega ukrepanja o kroničnih boleznih in zdravem staranju v celotnem življenjskem obdobju (JA-CHRODIS), ki je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru zdravstvenega programa (2008-2013), objavljena publikacija Izhodišča za načrtovanje politik nacionalnih programov za obvladovanje sladkorne bolezni.
 

Publikacija predstavlja izkušnje, ki lahko prispevajo k obvladovanju sladkorne bolezni v Evropi. Ugotovitve, ki so objavljene v publikaciji, lahko prenesemo tudi na področje obvladovanja ostalih kroničnih bolezni, ne samo sladkorne bolezni.

Publikacija bo vsem političnim odločevalcem pomagala opredeliti ključne dejavnike, ki lahko omogočijo ali ovirajo razvoj, implementacijo in vzdržnost nacionalnih planov za obvladovanje sladkorne bolezni v Evropi. Zato je namen publikacije podpora prizadevanj članic Evropske unije (EU) za grajenje uspešnih, celovitih strategij preprečevanja in obvladovanja sladkorne bolezni ter ostalih kroničnih bolezni. Publikacija se osredotoča na spodbujanje specifičnih, učinkovitih in cenovno dostopnih ukrepov na področju obvladovanja sladkorne bolezni ter temelji na pregledu in primerjavi evropskih nacionalnih planov. Po vsem svetu ima sladkorno bolezen prek 415 milijonov ljudi, v Sloveniji pa zdravila za zniževanje krvnega sladkorja prejema prek 100.0000 bolnikov. Zato sladkorna bolezen predstavlja velik javnozdravstveni problem in je povezana z visokim osebnim, socialnim in ekonomskim bremenom. Po ocenah je namreč skoraj desetina vseh izdatkov zdravstvenih blagajn držav EU namenjenih obvladovanju sladkorne bolezni. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ekonomski stroški sladkorne bolezni za zdravstveni sistem v Sloveniji znašajo najmanj 120 milijonov EUR na leto. 

Zaradi sprememb v življenjskem slogu in staranja prebivalstva je pričakovati, da se bosta ekonomsko in družbeno breme sladkorne bolezni še povečevala. To kaže na potrebo po učinkovitih preventivnih programih in zagotavljanju kakovostne obravnave sladkornih bolnikov.

Publikacija bo državam na podlagi predstavljenih dobrih praks omogočila učenje iz izkušenj drugih in vključevanje njihovih znanj v posamezno lokalno strategijo obvladovanja sladkorne bolezni.

Publikacija Izhodišča za načrtovanje politik nacionalnih programov za obvladovanje sladkorne bolezni je dostopna na naslednji povezavi.

Datoteke: