Z znanjem do boljšega zdravja

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti

Namen: priročnik je namenjen izvajalcem vzgoje za zdravje, ki sodelujejo z organizacijami, ki izvajajo program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM-O). V priročniku je v prvem delu opisana vloga in delovanje PUM-O v Sloveniji ter napotki za izvajanje skupinskih delavnic. V drugem delu pa so predstavljene nekatere delavnice za mladostnike, ki niso vključeni v redno šolanje ali ga zaradi različnih razlogov niso zaključili oz. niso zaposleni. So pa ti mladostniki vključeni v organizacije, ki izvajajo program Projektnega učenja za mlajše odrasle.

Ciljna populacija: udeleženci PUM-O, osipniki, »pumovci«

Priročnik: Promocija zdravja mladih v lokalni skupnosti je dostopen na naslednji povezavi.