Z znanjem do boljšega zdravja

Promocija preventivnih programov za odrasle

06. 11. 2017
V sodelovanju z Zdravstvenovzgojnim centrom Zdravstvenega doma Novo mesto smo pripravili stojnico v Qlandiji Novo mesto.

Namen stojnic je bil osveščanje splošne populacije o pomenu preventivnih programov za odrasle, predvsem DORA in ZORA. Mimoidočim so bili ponujeni zavitki s pozitivnimi mislimi in promocijski material. Na stojnici zdravstvenega doma pa so imeli obiskovalci možnost samopregledovanja dojk na modelu.