Z znanjem do boljšega zdravja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v letu 2016 sodeloval v ciljnem raziskovalnem programu: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. NIJZ bo v letu 2016 nosilec delovnega paketa 4: Kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi.