Z znanjem do boljšega zdravja

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

V okviru projekta želimo natančneje ugotoviti obseg razširjenosti agresije nad zaposlenimi v zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje prepoznavanja agresivnega vedenja ter morebitnih možnih ukrepov.