Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt » Uspešno vključevanje Romov v okolje-zdrav življenjski slog« predstavlja smiselno širitev teh aktivnosti v ostale slovenske regije, v katerih živijo Romi.

Trajanje projekta: 1.9.2016-1.10.2018