Z znanjem do boljšega zdravja

Specifična cilja raziskovalnega projekta sta: A) Razvoj orodij, zajem in obdelava nacionalnih podatkov o vnosu živil na pilotnem populacijskem vzorcu ter vzpostavitev nacionalne podatkovne zbirke o vnosu živil in hranil za različne populacijske skupine, hkrati z merjenjem in izračunom nekaterih parametrov segmentne analize telesne mase. B) Izdelan protokol za izvedbo intervencijskih programov na podlagi segmentne analize telesne mase ob hkratnem poznavanju prehranskih in drugih ključnih vedenjskih dejavnikov tveganja

Trajanje projekta:

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018