Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju.

NIJZ bo na projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) sodeloval pri vseh vsebinskih sklopih in hkrati vodil delovni paket 6, ki obravnava upravljanje krhkosti pri posamezniku.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 17.12.2018

Naslavljanje ukrepov preprečevanja in obvladovanja krhkosti na srečanju projekta skupnega ukrepanja Advantage

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 31.01.2017

S projektom skupnega ukrepanja do bolj zdrave in samostojne starosti v Evropi

Preberi več