Z znanjem do boljšega zdravja

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih