Z znanjem do boljšega zdravja

Nacionalni podatki o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah posameznih živil pri posameznih skupinah prebivalcev Slovenije so nujna osnova za svetovanje in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja, so vir raziskovalnih informacij in podpora ustvarjalcem nacionalnih politik. Slovenija se je s tem projektom pridružila skupini držav, ki po enotni metodologiji zbirajo podatke o zaužitih količinah posameznih živil pri odraslih prebivalcih Slovenije, kar bo omogočilo tudi bolj zanesljive ocene izpostavljenosti.
 

Trajanje projekta:
10. 12. 2014-09. 06. 2019

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 29.01.2015

Priložnost in spodbuda za opustitev kajenja

Preberi več