Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt 'Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju'

07. 03. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 vodi vnaprej definirani projekt »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju«, s krajšim nazivom »Skupaj za zdravje«. Projekt poteka v sodelovanju s strokovnjaki, ki delujejo na področju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in predstavniki strokovnih združenj ter Norveškim inštitutom za javno zdravje. Včeraj, v četrtek 6. marca, se je odvilo prvo širše delovno srečanje vseh sodelujočih na projektu, na katerem so bila predstavljena do sedaj zbrana izhodišča za delo na projektu in začrtane aktivnosti za delo v naslednjih mesecih. Projekt bo sicer trajal do 30. 4. 2016.

V Sloveniji se ponašamo s tradicionalno dobrim sistemom preventivnega zdravstvenega varstva, ki omogoča dostop do teh storitev vsem prebivalcem. Glede na spremenjene potrebe prebivalcev, tako otrok in mladostnikov kot odraslih, se je pokazala potreba po spremembi pravilnika, ki ureja preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni. V projektu bodo nastale strokovne podlage za prenovo tega pravilnika.

Projekt »Skupaj za zdravje« se tako osredotoča na razvoj pristopov v preventivnem zdravstvenem varstvu, izboljšanje dostopnosti do preventivnega varstva, krepitev zmogljivosti ter učinkovitejše medsektorsko delovanje s posebnim poudarkom na pristopih za zmanjševanje neenakosti. V ospredju so novi pristopi na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, vključno z vzgojo za zdravje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše, ter novi pristopi pri preprečevanju in zmanjševanju bremena kroničnih bolezni pri odraslih.

V preventivnem zdravstvenem varstvu je poleg univerzalnih ukrepov pomemben spekter ciljanih intervencij glede na ogroženost oziroma individualno oceno potreb. Področja dela v projektu vključujejo zdrav začetek in kakovostno starševstvo, preprečevanje debelosti in zdrav življenjski slog otroka in družine, vzgojo za zdravje, vsebinsko nadgradnjo obstoječih programov preventive kroničnih bolezni in krepitve zdravja pri odraslih, ki bodo prilagojeni tudi kroničnim bolnikom, podporo kroničnim bolnikom za samooskrbo ter skrb za zdravje v lokalni skupnosti. Dolgoročni cilji projekta tako podpira zmanjšanje pojavljanja kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so povezane z nezdravim življenjskim slogom in jih je zato mogoče preprečiti oziroma prestaviti v kasnejše življenjsko obdobje. Posebna pozornost je namenjena pristopom za posameznike in skupine, tako otroke kot odrasle, ki se manj vključujejo v preventivne programe.

Glavni rezultati projekta 
V okviru projekta bodo v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine razviti novi pristopi, orodja, programi in storitve. Poglavitni rezultati projekta bodo strokovne podlage za nadgrajeni preventivni program v zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov ter model za integrirano obravnavo in preprečevanje najpogostejših kroničnih bolezni pri odraslih. Rezultati projekta bodo Ministrstvu za zdravje RS služili kot podlaga za spremembe na področju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

 

Glavni rezultati projekta 

V okviru projekta bodo v sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije in tujine razviti novi pristopi, orodja, programi in storitve. Poglavitni rezultati projekta bodo strokovne podlage za nadgrajeni preventivni program v zdravstvenem varstvu otrok in mladostnikov ter model za integrirano obravnavo in preprečevanje najpogostejših kroničnih bolezni pri odraslih. Rezultati projekta bodo Ministrstvu za zdravje RS služili kot podlaga za spremembe na področju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. 
 

Norveška s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) prispeva k zmanjševanju družbenih in ekonomskih neenakosti ter opolnomočenju bilateralnih odnosov z evropskimi državami, ki prejmejo finančna sredstva. Norveška tesno sodeluje z EU prek Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. 

Finančna sredstva so namenjena nevladnim organizacijam, raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam ter javnim in zasebnim sektorjem v 12 novih članicah EU ter Grčiji, Portugalski in Španiji. Financirane aktivnosti bodo izvedene do leta 2016, pri čemer poteka poglobljeno sodelovanje z norveškimi ustanovami. Glavna področja podpore so varovanje okolja in podnebne spremembe, raziskave in štipendije, civilna družba, zdravje in otroci, enakost med spoloma ter pravosodje in kulturna dediščina. 

Več o programu najdete na slovenski spletni strani in osnovni spletni Norveškega finančnega mehanizma

 

Prezentacije z delovenga srečanja 6. marca 2014:

Vodenje projekta (Marija Magajne)

Otroci in mladostniki (Polonca Truden Dobrin)

Odrasli (Pia Vračko)

Odrasli-delavnica (Pia Vračko)

Bodoči starši (Zalka Drglin)

Ocena potreb (Mirna Macur)