Vabila medijem

Projekt »Uživajmo v zdravju« za zmanjšanje debelosti otrok in mladostnikov

02. 09. 2016
Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco z zajtrkom,ki bo potekala v sredo, 7. septembra 2016, s pričetkom ob 9.30, v prostorih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104 (vhod je možen tudi s Kardeljeve ploščadi 1), Ljubljana.

Nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost in prekomerna telesna teža predstavljajo ključne dejavnike tveganja za zdravje v sodobni družbi. V zadnjih 30 letih se je po vsem svetu odstotek debelih otrok in mladostnikov povečal za trikrat, visok odstotek prekomerne telesne teže in debelosti pa zaznavamo tudi v Sloveniji. Podobno kot pri otrocih problem čezmerne telesne teže in debelosti ni zanemarljiv tudi pri odraslih prebivalcih.

Se trend naraščanja debelosti in prekomerne telesne teže slovenskih otrok in mladostnikov ustavlja in kako lahko zagotovimo njen upad? To bodo med drugim pokazali rezultati analize SLOfit 2015, ki je v sklepni fazi.

Z namenom obvladovanja in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti), ter zmanjševanja neenakosti v zdravju poteka pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo in skupnem sodelovanju z več partnerji »Uživajmo v zdravju«. V projekt, ki je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma, so vključeni vzgojni-izobraževalni zavodi, zdravstveni domovi in lokalne skupnosti v vseh statističnih regijah RS in je namenjen različnim ciljnim skupinam: otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in ranljivim skupinam prebivalstva. V okviru projekta poteka testiranje inovativnih interdisciplinarnih in skupnostnih pristopov, ki bodo lahko podlaga za kasnejše sistemske rešitve pri ukrepih za zmanjšanje prekomerne telesne teže in debelosti otrok in mladostnikov.

Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco z zajtrkom, ki bo potekala v sredo, 7. septembra 2016, s pričetkom ob 9.30v prostorih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104 (vhod je možen tudi s Kardeljeve ploščadi 1), Ljubljana.

 

Na novinarski konferenci bodo sodelovali: 

  • Dr. Vinko LOGAJ, direktor Zavoda R Slovenije za šolstvo
  • Irena SIMČIČ, vodja projekta NFM »Uživajmo v zdravju«, Zavod R Slovenije za šolstvo
  • Dr. Matej GREGORIČ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Dr. Gregor JURAK, Fakulteta za šport,  UL
  • Rok POLIČNIK, Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

Gradivo bo na voljo na novinarski konferenci.

 

VLJUDNO VABLJENI!