Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt InnoRenew je dobil podporo Evropske komisije

15. 11. 2016
Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja.

Z njegovim delovanjem bo omogočen preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI, bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Projekt je razvilo 9 partnerjev. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je h projektu pritegnila nemški inštitut Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut – vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, ki v projektu deluje kot mentorska institucija. Partnerji v projektu so še Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Partnerji so projekt razvijali eno leto, rezultat pa je bil uspešen poslovni načrt centra, ki sta ga sedaj z dodatnim financiranjem podprla Evropska komisija in Vlada Republike Slovenije. Financiranje iz javnih sredstev bo centru na voljo 5 let, v tem času pa bodo vzpostavljeni pogoji za delo in nemoteno delovanje na evropskem trgu.

Več na spletni strani na naslednji povezavi.