Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt InnoRenew CoE

28. 08. 2018
Namen projekta InnoRenew CoE je vzpostavitev centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja s poudarkom na lesu.

Glavni strateški cilj in dolgoročna vizija InnoRenew CoE je izkoristiti in nadgraditi sposobnosti in znanja vseh v projektu sodelujočih partnerjev in relevantnih deležnikov ter s tem ustvariti in/ali izboljšati inovativne izdelke, procese, storitve, poslovne modele in sisteme za pametno, trajnostno in sodobno grajeno okolje za vse generacije, o tem na vseh ravneh obveščati javnost, ter tako pripomoči k transformaciji Slovenije v družbo osredotočeno na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev.

Del projekta InnoRenew so tudi Start up projekti, ki podpirajo glavni cilj projekta vzpostavitev trajnostno delujočega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE: “(1) Advanced materials for cultural heritage storage. (2) Evaluation of fire effluents with respect to ecotoxicity. (3) Development of formaldehyde-free fibreboards. (4) Building Information Modelling. (5) Innovative Connections for CLT Buildings. (6) Ergonomic,adaptable, and active office furniture. (7) Revitalisation of traditional industry: An open innovation framwork for Slovenia's furniture sector. (8) Materials for Energy Efficient Buildings.”

VLOGA NIJZ: Pregled ocene vplivov materialov v lesenih stavbah na zdravje. Glavne aktivnosti NIJZ-ja so:

  • Toksikološka ocena gradbenih materialov na zdravje.
  • Ocena vplivov na zdravje zaradi izpostavljenosti formaldehidu in celulozi v stavbi.
  • Ocena vpliva na zdravje: opredelitev materialov v izbrani leseni gradnji, opredelitev lastnosti (emisije, interakcije med posameznimi materiali) izbranih materialov, ocena tveganja.
  • Ocena vplivov na zdravje ter izboljšanje stanja iz ergonomskega vidika.
  • Identifikacija partnerjev v industriji, ki vključujejo zdravstveni vidik.

IME PROJEKTA: Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

SKRAJŠAN NASLOV: InnoRenew CoE

Kratica InnoRenew CoE izhaja iz besed Innovation (Inno; inovacije), Renewable (Renew; obnovljiv) in Center of Excellence (CoE; center odličnosti): Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE).

NOSILNA ORGANIZACIJA: Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija

PARTNERJI PROJEKTA: Univerza na Primorskem se je v projektu povezala z inštitutom »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut« (WKI), ki v projektu deluje kot mentorska institucija, ker je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) v novem centru odličnosti potekajo raziskave in razvoj na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

TRAJANJE PROJEKTA: 2017 - 2022

FINANCIRANJE: Okvirni program Evropske Unije, Obzorje 2020 (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming; #739574) in Republika Slovenija. Investicijsko financiranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


Več informacij o projektu lahko najdete na naslednji povezavi.