Projekti

Projekt CLICK FOR SUPPORT REALIZED

11. 04. 2017
Projekt predstavlja nadaljevanje projekta Click for support (2014-2015) in je sofinanciran s strani Evropske unije.

Glavni cilj projekta, je razviti spletno posredovanje za uporabnike novih psihoaktivnih substanc (NPS).

Projekt je pomemben še posebej zaradi dejstva, da se je v zadnjih 10 letih trg za NPS razvil in hitro razširil, vendar zadostni viri informacij za uporabnike glede možnih tveganj in škode za zdravje zaradi uporabe NPS niso na voljo. Poleg tega obstaja pomanjkanje preventivnih ukrepov, ki bi bili še posebej usmerjeni na uporabnike NPS. Tovrstno spletno posredovanje bo predstavljalo prvo strokovno spletno preventivno ponudbo osredotočeno na NPS in bo temeljilo na smernicah za učinkovite spletne intervencije na področju selektivne preventive drog, ki so bile sprejete v predhodnem projektu Click for support.

V projektu, ki bo potekal od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018, sodeluje 13 držav članic Evropske unije, med katerimi je tudi Slovenija. Več informacij o projektu je na naslednji povezavi: http://www.clickforsupport.eu/

Partner projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor

Kontaktna oseba: Olivera Stanojević Jerković (olivera.stanojevic@nijz.si; tel. 02/45 00 153).