Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt ASTAHG: Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru

Z vse večjim deležem starejših, vlade v regijah alpskega sveta (AS) spodbujajo politike aktivnega in zdravega staranja (AHA). Da bi temo kar najbolj učinkovito obravnavali, bi morali organi različnih sektorjev (od zdravstva do transporta) uskladiti svoja prizadevanja in sodelovati z zasebnimi izvajalci, lokalnimi oblastmi in raziskovalci. Vendar na tem področju oblikovanje, izvajanje in vrednotenje javnih politik predstavlja več izzivov. Slednjim se bomo posvetili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki sodeluje v projektu ASTAHG kot eden od projektnih partnerjev.


Večnivojski mednarodni model za inovacije javne uprave, ki spodbuja aktivno staranje

Strateški cilji projekta so:

 • Izboljšati kapacitete upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja, usklajevanje ukrepov v različnih sektorjih z upoštevanjem različnih geografskih specifik.
 • Olajšati prenos inovacij in pobud AHA v alpskem svetu.
 • Omogočiti okvir socialnih inovacij za ustvarjanje in implementiranje inovacij AHA, ki vključuje akterje javnega in zasebnega sektorja.

ASTAHG bo regijskim vladam alpskega sveta pomagal pri implementaciji in spremljanju njihovih politik aktivnega in zdravega staranja, lokalnim vladam pri identifikaciji najustreznejših pobud v njihovem okolju in socialnim inovatorjev preko lokalnih in mednarodnih možnostih financiranja njihovih storitev in izdelkov.

V ta namen, bodo glavne aktivnosti projekta ASTAHG naslednje:

 • Vzpostaviti mednarodni upravni odbor, ki bo vključeval oblikovalce politik in deležnike v alpskem svetu, da bi opredelili mrežo skupnih politik.
 • Razviti nabor dobrih praks upravljanja aktivnega in zdravega staranja, ki bo temeljil na analizi sedanjih modelov z možnostmi za njihovo vključitev.
 • Vzpostaviti observatorij inovacij na področju aktivnega in zdravega staranja, razvrstiti pobude in rešitve na podlagi konteksta in kazalnikov učinkovitosti.
 • Razviti okvir za inovacije na področju aktivnega in zdravega staranja, ki bo temeljil na »Quadruple Helix« modelu, za pomoč pri sodelovanju javnih akterjev, raziskovalcev in inovatorjev, socialnih podjetnikov in državljanov pri skupnem oblikovanju in zbiranju sredstev za inovacije.
 • Uskladiti rezultate in prizadevanja z Evropsko regijsko strategijo za območje Alp (EUSALP) za okrepitev ravni mednarodnega upravljanja v alpskem svetu.

Mednarodna razsežnost projekta bo naklonjena učenju med geografsko podobnimi okolji in uveljavitvi mednarodnih javno-zasebnih partnerstev za inovacije na področju aktivnega in zdravega staranja.

Projektni partnerji:

 • Autonomous Region Friuli Venezia Giulia (IT)/Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina (IT) – vodja
 • AREA Science Park (IT)/Znanstveni park AREA (IT)
 • Autonomous Province of Trento (IT)/Avtonomna pokrajina Trento (IT)
 • Local Health Authority n.1 Dolomiti (IT)/Dolomitska zdravstvena ustanova št. 1 (IT)
 • National Institute of Public Health (SLO)/Nacionalni inštitut za javno zdravje (SLO)
 • European Centre for Social Welfare Policy and Research (AT)/ Evropski center za politiko socialnega varstva in raziskave (AT)
 • University of Salzburg, Centre for Ethics and Poverty Research at University of Salzburg (AT)/ Univerza v Salzburgu – Center za etiko in raziskave revščine na Univerzi v Salzburgu (AT)
 • Geneva International Network on Ageing (CH)/Ženevska mednarodna mreža o staranju (CH)
 • A professional network of home care service providers of Provence-Alpes-Côte-d’Azur (FR)/Poklicna mreža ponudnikov storitev domače oskrbe v francoski pokrajini Provence-Alpes-Côte-d'Azur (FR)

Financiranje: Projekt podpira program Interreg Alpine Space, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Trajanje projekta: 16. april 2018–15 april 2021

Proračun: 1.192.209 EUR - Podpora Evropske unije 916.860 EUR.

Uradna spletna stran projekta je dostopna na naslednji povezavi.

Na prejemanje elektronskega biltena se lahko naročite na naslednji povezavi.

Ostale povezave: Facebook in Twitter profil projekta.