Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt ANIMA predstavljen lokalnim skupnostim v Španiji: Kako se spopasti s težavami, ki jih povzroča hrup letališč?

Gava, 14. junij 2018. Prvo srečanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi zainteresiranimi je potekalo v Gavi v Španiji. Dogodek je gostila Občina Gava z namenom povečati sodelovanje vseh deležnikov. Dogodek je omogočil dialog o temah kot so načrtovanje rabe prostora, kakovost življenja, meritve hrupa, upravljanje s hrupom in evropska zakonodaja, ki zadeva letalski hrup. Ob soočanju različnih vidikov obravnavane tematike, se je dogodek izkazal kot pravi način za spodbujanje zainteresiranih strani, da si usklajeno prizadevajo za skupno vizijo, med drugim za omilitev in zmanjševanje vpliva letalskega hrupa.

Celotno sporočilo za medije je dostopno na naslednji povezavi.