Z znanjem do boljšega zdravja

Naš namen je vključiti vsebine zdravega življenjskega sloga v šolski prostor, na različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnostih, pri čemer želimo vključiti tako pedagoške delavce, starše, kot tudi zdravstvene delavce, in zagotoviti, da bo vsak slovenski otrok v času svojega šolanja deležen tudi vsebin zdravja in z njim povezanega življenjskega sloga.