Z znanjem do boljšega zdravja

Proučevanje izoliranih človeških populacij predstavlja raziskave fundamentalnega značaja s ciljem boljšega razumevanja genetične strukture človeških populacij in tudi v proučevanju povezanosti kulturnih faktorjev in diverzitete. Projekt daje možnost sinteze predhodnih spoznanj o populaciji Selške doline z novimi spoznanji, ki bi bila rezultat molekularno genetskih raziskav. Ta nova spoznanja bi nudila jasno sliko o genetskem profilu populacije Selške doline.