Sporočila za javnost

Program Živimo zdravo zaključen v dveh lokalnih skupnostih na Celjskem

13. 01. 2014
Iz Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sporočili, da so v Loki pri Žusmu in Šentrupertu nad Laškim zaključili izvajanje trimesečnega programa Živimo zdravo.

Program, ki je potekal od oktobra do decembra lani, je v vsakem kraju vseboval niz desetih učnih delavnic o zdravem načinu življenja in preskus hoje na dva kilometra. Delavnic se je udeleževalo od 17 do 47 krajanov. Med udeleženci sta bili dve tretjini žensk in tretjina moških. V povprečju so bili stari okoli 57 let. Udeleženci so ob koncu programa v svoj način življenja vnesli nekatere spremembe, ki lahko pripomorejo k njihovemu boljšemu počutju in h krepitvi zdravja.

»Izobraževalne in praktične delavnice so bile brezplačne. Udeležili so se jih lahko vsi krajani, ki želijo aktivno poskrbeti za svoje zdravje. Ob začetku programa je največ udeležencev navajalo probleme premajhne telesne dejavnosti, nezdrave prehrane in stresa. V delavnicah smo jih spodbudili k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Na področju prehranjevanja ugotavljamo, da po treh mesecih delavnic uživajo več sadja in zelenjave ter jedo manj mastno, slano in sladko hrano. Tudi telesna dejavnost udeležencev se je ob koncu programa povečala. Nekateri so se že med programom odločili, da so na delavnice prihajali peš namesto z avtomobilom. Naš dolgoročni cilj je, da krajani ostanejo telesno dejavni tudi po zaključku učnih delavnic in v življenje vnesejo več rednega vsakodnevnega gibanja. Udeleženci se ob koncu delavnic bistveno bolj zavedajo dejavnikov tveganja, ki vplivajo na nastanek bolezni srca in ožilja. Bolj tudi prepoznajo, katere oblike nezdravega življenja so pri njih prisotne in kako bi jih lahko izboljšali. Krajani Dobrine in Loke ter Šentruperta nad Laškim so bili z doseženimi spremembami zadovoljni. Na zaključnih prireditvah v obeh krajih so s pomočjo lokalnih društev pripravili prijetni kulturno zabavni prireditvi s pogostitvijo,« je povedala Tatjana Škornik Tovornik iz Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Učne delavnice o zdravju so vodili zdravniki specialisti, fizioterapevti, medicinske sestre, profesorji zdravstvene vzgoje, profesorji telesne vzgoje, živilski tehnologi, agronomi, kuharji, sanitarni inženirji in drugi strokovnjaki. Izvedbo v obeh lokalnih skupnostih sta podprli Občina Šentjur in Občina Laško. Program delavnic v krajevni skupnosti Loka pri Žusmu je koordinirala Tatjana Škornik Tovornik, v krajevni skupnosti Šentrupert nad Laškim pa Marjeta Peperko. Temeljno izhodišče programa Živimo zdravo je preprečevanje in zmanjševanje bolezni srca in ožilja ter raka, saj so prav ta obolenja v Sloveniji glavni vzrok prezgodnjih smrti. Program izvajajo na Celjskem po vzoru iz Pomurja. Program, ki je danes mednarodno priznan kot primer dobre prakse promocije zdravja v lokalni skupnosti, so razvili na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

V preteklih letih je program v celjski regiji izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ki od 1. januarja 2014 deluje kot Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program učnih delavnic o zdravju je doslej potekal še v osmih drugih lokalih skupnostih v celjski regiji: Dobje, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Loka pri Zidanem mostu, Nova Cerkev, Gornji Grad, Vitanje in Dobrna. Do danes je bilo vključenih približno 800 krajanov. Izkušnje z izvajanjem so zelo pozitivne, saj se v kraju ustvari poglobljena skrb za zdravje, med krajani, ki obiskujejo učne delavnice, pa se spletejo tesnejše in prijetnejše vezi.