Z znanjem do boljšega zdravja

Program Svit v Občini Radovljica

11. 10. 2021
Rak na debelem črevesu in danki je ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki (RDČD). S tem programom zmanjšujemo število na novo zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter posledično izboljša kakovost njegovega  življenja. V Sloveniji poteka od leta 2009, v program pa so povabljeni moški in ženske, stari od 50 do 74 let.

Sodelovanje v programu Svit vsekakor koristi vsakemu posamezniku, ob doseganju ciljne 70 % odzivnosti pa kaže tudi populacijske rezultate, vpliva na padec obolevnosti in umrljivosti tako na nacionalni kot regijski in tudi lokalni ravni.

V prvem polletju leta 2021 je bila po odzivnosti gorenjska regija na prvem mestu v Sloveniji,  v  Občini Radovljica  pa je odzivnost znašala 69,6 %,  več od gorenjskega (67,8 %) in  slovenskega povprečja (63,9 %). Občina se je po odzivnosti med 18. gorenjskimi občinami uvrščala na deveto mesto. Odzivnost žensk (74,2 %) je bila za 10 % višja od odzivnosti moških (64,3 %).

 

Infografika: