Z znanjem do boljšega zdravja

Program Svit v goriški zdravstveni regiji 2010 - 2020

23. 07. 2021

Na NIJZ OE Nova Gorica smo pripravili podrobnejšo analizo delovanja Programa Svit v goriški regiji in po posameznih občinah goriške regije. Za nami je uspešnih 10 let. Dosegli smo, da imamo vsa ta leta najvišjo odzivnost v primerjavi z drugimi regijami. V celotnem obdobju delovanja programa je mogoče zaslediti trend naraščanja odzivnosti za sodelovanje v programu in s tem zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti zaradi raka debelega črevesa in danke, predvsem z zgodnjim odkrivanjem te vrste raka kot z odstranjevanjem predrakavih sprememb.

Celotno poročilo je dosegljivo na naslednji povezavi.