Program Skupaj za zdravje

10. 06. 2020
Vsem odraslim prebivalcem Slovenije je na voljo celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni.

Univerzalno dostopen nacionalni program se že od leta 2002 izvaja v ambulantah družinske medicine in v zdravstvenovzgojnih centrih/centrih za krepitev zdravja v vseh 61 zdravstvenih domovih po državi.
Program izvajajo za to posebej usposobljeni zdravstveni strokovnjaki v ambulantah družinske medicine, patronažnih službah ter zdravstvenovzgojnih centrih oz. centrih za krepitev zdravja. Pri svojem delu tesno sodelujejo z drugimi izvajalci v zdravstvenih domovih in v lokalnih skupnostih. Za razvoj, izvajanje in zagotavljanje kakovosti programa Skupaj za zdravje skrbi interdisciplinarna skupina strokovnjakov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Program sestavljajo trije sklopi aktivnosti:
- preventivni pregled v ambulanti družinske medicine z namenom zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni,
- skupinske delavnice in individualna svetovanja za pomoč in podporo pri spremembi življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja, ki jih izvajajo strokovnjaki v centrih za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrih ter
- pester nabor aktivnosti za krepitev zdravja, ki v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki potekajo v  lokalnih skupnostih.

Več o programu lahko preberete na spletni strani Skupaj za zdravje.