Z znanjem do boljšega zdravja

Program monitoringa pitne vode

27. 05. 2007
Monitoring (spremljanje) je oblika nadzora oziroma preverjanja ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06), zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov (skladnost).

Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje. Nosilec in izvajalec državnega monitoringa pitnih vod je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

V spodnjih prilogah si lahko ogledate programe monitoringa po letih.

Datoteke: