Z znanjem do boljšega zdravja

Priznanje Zlatni znak DMSBZT Emi Mesarič

13. 05. 2016
Na 15. simpoziju zdravstvene in babiške nege, ki ga pripravlja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je 12. maja ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, na slavnostni akademiji, najviše priznanje - Zlati znak prejela Ema Mesarič, dipl. med. sestra, zaposlena na NIJZ OE Murska Sobota.

Ema Mesarič je večji in glavni del svoje uspešne poklicne poti delala na področju promocije zdravja, tako na regijskem kot nacionalnem nivoju. Povezala je teoretične pristope v zdravstveni negi z delovanjem in pristopi v praksi. Je soavtorica in glavna koordinatorica programa Živimo zdravo, mednarodno priznanega programa, namenjenega odraslim prebivalcem lokalnih skupnosti ruralnega območja. Odgovorna je bila za prenos programa v celotno Slovenijo.   Pomemben pečat je s svojimi izkušnjami z ljudmi na terenu pustila  tudi v razvojnem projektu "Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju v Sloveniji".  

Kot regijska koordinatorka za zdravstveno vzgojo je zgradila trdne vezi med medicinskimi sestrami v primarnem zdravstvenim varstvu in lokalno skupnostjo.

Je članica Izvršnega odbora (IO) Strokovnega  društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov  Pomurja, Območnega združenja Rdečega križa Murska Sobota, Pomurskega  društva za boj proti raku, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Strokovnega sveta Športne unije Slovenije in članica IO Nacionalna mreže  nevladnih organizacij s področja javnega zdravja 25x25.

V svojem bogatem spektru spodbujanja zdravja prebivalcev ob Muri je vplivala na njihovo boljše zdravje, zmanjševanje neenakosti v zdravju in dala pomemben prispevek k razvoju in napredku pomurske regije.

Naša Ema je sonce, ki sije tudi takrat, ko je nebo zastrto s črnimi oblaki so zapisale njene sodelavke.


Povezave na objave: